Nedlasting

Dowloads

Her vil det bli lagt ut filer og lignende som du kan laste ned direkte, eller skrive ut.


Disse filene kan du bruke fritt til personlig bruk, men du kan ikke videreformidle disse, gjengi dem som eget, eller bruke dem eller innhold av dem i opplæring, kurs, undervisning eller lignende uten tillatelse fra Odd Hjelen.

Ved spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt.


Alle rettigheter tilhører Odd Hjelen, Norwegian Bushcraft.