Overlevelse

Overleveleskurs


Overlevelseskurset vil ikke bare gi deg kunnskap, men også erfaring som kan bli nytting i en ekstrem situasjon.Hvorfor ta et overlevelseskurs?Enkelt sagt baserer våre daglige valg seg på risikovurdering. Vi gjør det hver eneste dag i forskjellige sammenhenger, uten å tenke noe over det.

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Sannsynligheten for at noe vil skje, og konsekvensen (alvorlighetsgraden) om det skulle skje.


La oss ta et eksempel for å forklare dette:

Du skal på kanotur ned langs en elv over flere dager. Du har tenkt på alle mulige situasjoner som kan oppstå og har med alt nødvendig utstyr for at turen skal være trygg.


Om du skulle tippe rundt og miste utstyret eller hele båten, da blir plutselig situasjonen stilt på hodet. Risikovurderingen du har gjort ved å ta med ekstra utstyr er plutselig ikke relevant lengre, for det nødvendige utstyr er borte.


Nå vil det være avgjørende at du har tilegnet deg kunnskap om og erfaring med å greie deg med veldig lite, kunnskap og erfaring i å holde varmen, rense vann, vite hvilke planter du kan spise, navigere ved hjelp av naturen, improvisert førstehjelp og medisinplanter, kunne signalisere for hjelp og kjenne til hvordan kroppen din reagerer på stress, trøtthet og sult.


Her kommer virkelig overlevelsestreningen inn for å redusere konsekvensen av det som har skjedd (skadebegrensning). Overlevelsestrening kan også hindre at en situasjon oppstår, fordi du er forberedt med riktig kunnskap, allerede under planleggingen.


Mer info om dette kurset kommer! 


Vi stiller med alt nødvendig utstyr for å gjennomføre kurset. Det eneste du må ha med er sovepose, klær og sko for å være utendørs i 4 dager den aktuelle årstiden. Du må også ta med dine personlige ting som toalettsaker, klær til skift, medisiner og slikt. En liste over hva du må ta med vil bli sendt ut når du melder deg på og har betalt.Pris pr. deltaker for 4-dagers overlevelseskurs vil være ca. NOK 3990


For å sikre din plass, meld deg på her.

For spørsmål om kursene kan du ta direkte kontakt med oss via epost